پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200

با توجه به سنت پنجم انجمن پرخوران گمنام، که رساندن پیام به پرخوری که هنوز در عذاب است، گروه OA بهار بر آن شده است که جلسات باز به صورت فصلی (دومین جمعه ماه دوم هر فصل) برگزار کند.


 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۵:۰۵:۰۵ بعد از ظهر
 • دسته بندی: رویداد های OA ایران
 • اطلاعات بیشتر

با توجه به سنت پنجم انجمن پرخوران گمنام، که رساندن پیام به پرخوری که هنوز در عذاب است، گروه OA نشاط بر آن شده است که جلسات باز به صورت فصلی (دومین جمعه ماه اول هر فصل) برگزار کند.


 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۵:۰۱:۳۵ بعد از ظهر
 • دسته بندی: رویداد های OA ایران
 • اطلاعات بیشتر

نهمین سالروز تأسیس (تولد) گروه OA افرا شنبه 95/09/27 همراه با شما دوستان همدرد و خانواده های محترم جشن خواهیم گرفت.


 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۵:۰۱:۱۳ بعد از ظهر
 • دسته بندی: رویداد های OA ایران
 • اطلاعات بیشتر

کارگاه در تاریخ 26 آذر 1395 در مکان خواجه نظام با موضوع آیا با تاسیس جلسات موازی (در یک روز و یک زمان و مکان نزدیک به هم) بر طبق سنت ها عمل کرده و کمک به رشد انجمن و رساندن پیام به پرخوری که در عذاب است میکنیم، برگزار میشود.


 • تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۵:۰۰:۴۶ بعد از ظهر
 • دسته بندی: رویداد های OA ایران
 • اطلاعات بیشتر

برگزاری دو روزه ی کارگاه آموزشی توسط کمیته کارگاه شورا منطقه OA ایران

موضوع اولین جلسه کارگاه:راهنما ورهجو

موضوع دومین جلسه آموزشی کارگاه :تأثیرخدمت های درون گروهی بر روی من و OA


 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۵ , ۲۳:۲۶:۲۳ بعد از ظهر
 • دسته بندی: رویداد های OA ایران
 • اطلاعات بیشتر