پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200

آیا OA برای شماست؟

تنها شما می توانید راجع به این سوال تصمیم بگیرید.
هیچ کس دیگری نمی تواند این تصمیم را برای شما بگیرد. ما که هم اکنون در OA هستیم راه جدیدی از زندگی را یافته ایم که مارا قادر می سازد تا بدون نیاز به غذای اضافی زندگی کنیم. ما باور داریم که پرخوری بی اختیار یک بیماری پیش رونده است. یک بیماری شبیه الکلیسم و برخی بیماری های دیگر که می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. به خاطر داشته باشید که اقرار به مشکلتان هیچ خجالتی ندارد.
مهمترین چیز این است که کاری برای حل آن انجام دهید.

آيا پرخوران گمنام براي شماست ؟

1. آيا شما وقتي كه گرسنه نيستيد هم غذا مي خوريد ؟
2. آيا شما بدون هيچ دليلي تا خرخره تان غذا مي خوريد ؟
3. آيا شما پس از پرخوري احساس گناه و پشيماني مي كنيد ؟
4. آيا شما در طول روز مدت زيادي به غذا خوردن فكر مي كنيد ؟
5. آياشمابالذت چشم انتظار زماني هستيد كه با فراغ بال وبه تنهائي مشغول غذاخوردن شويد ؟
6. آيا شما از قبل براي تا خرخره خوردن برنامه ريزي مي كنيد ؟
7. آيا شما در حضور ديگران به طور معقول غذا مي خوريد ولي بعدا درتنهايي جبران مافات مي كنيد ؟
8. آيا وزن شما تأثيري در روش زندگيتان دارد ؟
9. آيا شما سعي كرده ايد كه براي يك هفته يا بيشتر رژيم بگيريد و موفق نشده ايد ؟
10. آيا شما از كساني كه به شما مي گويند از ( اراده ات ) استفاده كن رنجش داريد ؟
11. برخلاف تمام شواهد آيا شما به اين باور غلط كه هروقت بخواهم ( خودم به تنهائي مي توانم ) رژيم بگيرم و ادامه داده ايد ؟
12. آيا شما ويار يا تمايل شديد به خوردن در زمان معيني به غير از زمان هاي سه گانه داريد ؟ ( صبحانه ، نهار ، شما ) ؟
13. آيا شما جهت فرار از نگرانيها و مشكلات مشغول به خوردن مي شويد ؟
14. آيا شما تا به حال جهت درمان چاقي يا مشكلات غذائي بستري شده ايد ؟
15. آيا طريق غذاخوردنتان شما يا ديگران را ناراحت مي كند ؟

اگر شما به سه سوال یا بیشتر جواب مثبت داده اید احتمالاَ شما مشکل پرخوری بی اختیار دارید و یا به سوی آن پیش می روید.
راه حلی که ما برای بهبود این بیماری پیش رونده پیدا کرده ایم, کارکرد برنامه دوازده قدم بهبودی پرخوران گمنام است.