پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200

دوازده قدم پرخوران گمنام

12 قدم پرخوران گمنام:


1- ما پذیرفتیم که در برابر پرخوری عاجز بوده ایم، و زندیگمان غیر قابل اداره شده بود.
2- به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما می تواند سلامت غقل را به ما بازگرداند.
3- تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم, بسپاریم.
4- یک ترازنامه ی اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.
5- چگونگی دقیق خطاها و اشتباه های مان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم.
6- آمادگی کاملا پیدا کردیک که خداوند کلیه ی نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.
7- با فروتنی از او خواستیم کمبودهای شخصیت ما را برطرف کند.
8- فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم، تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.
9- به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران لطمه بزند.
10- به تهیه ی ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم، فورا آن را پذیرفتیم.
11- از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه ی آگاهانه ی خود با خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده ی او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.
12- با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام را به پرخوران برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.

" اما من خیلی ضعیف شده ام، هیچ گاه نمی توانم که آن را انجام دهم." نگران نباشید، همه ی ما چنین چیزهایی می گفتیم و چنین فکر هایی داشتیم. راز حیرت انگیز موفقیت این برنامه تنها این مسئله است: "عجز" این عجز ماست که ما را به یکدیگر و به یک نیروی برتر وابسته کرده است نه قدرت مان. با اقدام به عجز، توانایی پیدا می کنیم برای انجام به ما توانایی می دهد آن چه که به تنهایی نمی توانستیم انجام دهیم.
اگر شما تصمیم بگیرید شما یکی از ما هستید، ما به شما با دستان باز خوش آمد می گوییم. شرایطتان هرچه هست، ما به شما هدیه ای از پذیرش ارائه می کنیم. شما بیش از این تنها نیستید. به پرخوران گمنام خوش آمدید. به خانه خوش آمدید.