پرخوران گمنام

به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

خط ویژه آدرس جلسات ایران: 09194521200

پرخوران گمنام چیست؟

پرخوران گمنام انجمنی از زنان و مردانی است که بطور مرتب گرد هم میایند تا تجربه ، امید و قدرتشان را به مشارکت بگذارند تا بدینوسیله بتوانند مشکل مشترکشان را حل کرده و به آنهایی که هنوز از پرخوری اجباری رنج می برند کمک نماید.
شرط عضویت :
تمایل به قطع خوردن اجباری.
هزینه عضویت :
انجمن پرخوران گمنام هیچ گونه حق عضویت یا پولی بابت ملحق شدن ندارد ما از طریق کمکهای داوطلبانه متکی به خود هستیم.