به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دریافت پمفلت برگزاری جلسات پرخوران گمنام

در این قسمت پمفلت برگزاری جلسات پرخوران گمنام درج شده است که از آن می‌توانید برای برگزاری جلسات با روش‌های کارکرد قدم و سنت، جلسات موضوعی، جلسات سخنرانی، جلسات فرمت نشریه خوانی و... مورد استفاده قرار گیرد.

در نظر داشته باشید که توضیحات نحوه استفاده از این پمفلت را حتما بخوانید و پیش از راه اندازی جلسات حتما با کمیته اطلاع رسانی ناحیه خود و اگر در ناحیه شما جلسات وجود ندارد و برای اولین بار است با کمیته اطلاع رسانی انجمن پرخوران گمنام ایران هماهنگ شوید.

نکاتی که در استفاده از این پمفلت می‌بایست آن را رعایت و آگاه باشید به شرح ذیل است:

1- این پمفلت بر اساس آخرین نسخه پمفلت پیشنهادی جلسات عادی است که توسط دفتر خدمات جهانی انجمن پرخوران گمنام ارایه شده است و توسط کمیته ترجمه و ویراستاری انجمن پرخوران گمنام ایران نسبت به نیاز جلسات تغییرات داده شده است.

2- در بند 5 پمفلت دعوت ما از شما همراه با قدم‌های دوازده‌گانه بود که به دلیل طولانی بودن به دو قسمت برای خواندن دو نفر تقسیم شد. مطابق با پیشنهاد پمفلت اصلی و رسمیت داشتن یک جلسه OA پمفلت سنت‌های دوازده‌گانه نیز اضافه شده است. همچنین پمفلت به خانه خوش آمدید نیز در آن قسمت قرار گرفته است.

3- در بند 9 دفترچه‌ای مبنی بر نوشتن اسم و تلفن و... تماس اعضا دریافت میگردد که پیشنهادی است و با رای وجدان گروهی خود این بند را اجرا کنید. در صورت رای وجدان بر انجام آن خواهشمند است برای رعایت مسایل بعدی در گروه‌هایی که بانوان و آقایان هستند دو دفتر جدا برای هر کدام داشته باشید.

4- در بند 11 منشی جلسه گزارش خود را ارایه میدهد که پیشنهاد شده خزانه‌دار و نماینده بین‎گروهی ماهی یک بار گزارش دهند که در پمفلت منشی در انتهای فایل PDF گنجانده شده است.

5- در بند 12 سه جای خالی مربوط به مسایل مالی است که بهتر است عنوان شود تا اعضایی که میخواهند در سبد سنت هفتم شرکت کنند بدانند این پول صرف چه چیزی‌های میگردد. مثل ترجمه نشریات، تولید چیپ و سکه، انتقال پیام به سایر پرخوران بی اختیار و...

6- در بند 13 پیشنهاد بخش استراحت شده است که می‌توانید با رای وجدان گروهی این قسمت را انجام دهید و یا آن را حذف کنید.

امیدواریم با رعایت این پمفلت در یکسان سازی پمفلت‌های انجمن در گروه‌ها بکوشیم.

 

دریافت پمفلت با لمس (کلیک) این قسمت.