به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

یادبود 15 سالگی انجمن و همایش سراسری تهران

یادبود 15 سالگی انجمن و همایش سراسری تهران

ساختار قصد دارد تا یادبود 15سالگی انجمن پرخوران گمنام در تهران را که 10 مهر ماه هر سال است، جشن بگیرد. 
از این رو، و با توجه به ایام محرم و صفر، این مهم در تاریخ 24 آبان 1398 پس از محرم و صفر انجام خواهد شد. این جشن یادبود و همایش سراسری با حضور تمام گروه های OA تهران برگزار خواهد شد.

تاریخ و روز:  24 آبان 1398  روز جمعه
ساعت: 10:00 الی 13:00
مکان: تهران، اتوبان همت، آزادگان به سمت جنوب، یاس سوم، خیابان یاسمن، کوچه طوبی، ساختمان امام علی (ع)

حمایت و اطلاع رسانی کنید.