به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

با توجه به نیاز در موارد خاص که نیازمند انجام خدمت به صورت موقت وجود دارد ،کمیته های موقت تشکیل می شود وبا انجام آن کار این کمیته نیز منحل می شود.از قبیل(کمیته حدود اختیارات،کمیته برگزاری همایش ها ،تولدها،کمیته حسابرسی،ثبت و ..........)


  • تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ , ۱۴:۳۲:۲۵ بعد از ظهر
  • دسته بندی: کمیته موقت OA
  • اطلاعات بیشتر