به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
	گزارش 106 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 106 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ , ۱۴:۰۴:۳۳ بعد از ظهر

صد و ششمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تهران مورخ 21/08/1395 با حضور 22 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم آغاز شد و پس از خواندن دوازده مفهوم خدماتی، گزارش گروه ها و سپس گزارش آخر کمیته ها دریافت شد.

 گزارش 105 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 105 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ , ۱۸:۱۷:۲۳ بعد از ظهر

صد و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه تهران مورخ 16/07/1395 با حضور 22 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم آغاز شد و پس از خواندن دوازده مفهوم خدماتی، گزارش گروه ها و سپس گزارش آخر کمیته ها دریافت شد.

گزارش86هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش86هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ , ۱۴:۰۰:۱۸ بعد از ظهر

هشتاد و ششمین هیأت نمایندگان خوزستان ساعت 9:30 جمعه مورخ 29/05/95 با حضور نمایندگان و خدمتگزاران در اهواز، زیتون، کارمندی، خ کمیل، بین زیتون و زمزم، طبقه فوقانی، کادو سرای مادر، طبقه1، واحد1، با خواندن دعای قدم3 و 12سنت آغاز شد.

گزارش85هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام

گزارش85هیأت استان خوزستان پرخوران گمنام


شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ , ۱۳:۵۹:۰۵ بعد از ظهر

هشتاد و پنجمین هیأت نمایندگان خوزستان ساعت 9:30 جمعه مورخ 25/4/95 با حضور نمایندگان و خدمتگزاران در اهواز، زیتون، کارمندی، خ کمیل، بین زیتون و زمزم، طبقه فوقانی، کادو سرای مادر، طبقه1، واحد1، با خواندن دعای قدم3 و 12سنت آغاز شد.

گزارش ۳ هیأت استان کرمان پرخوران گمنام

گزارش ۳ هیأت استان کرمان پرخوران گمنام


شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ , ۱۳:۴۵:۳۷ بعد از ظهر

سومین جلسه هیئت نمایندگان پرخوران گمنام ناحیه کرمان مورخ 22/5/1395راس ساعت 9:30واقع دربیست متری دانشجوحدفاصل کوچه6و8تکیه مسجد امام حسن مجتبی با حضورنمایندگان وخدمتگذاران وجمعی ازاعضا برگزاشد .

گزارش 111هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام

گزارش 111هیأت استان اصفهان پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ , ۲۱:۰۹:۲۸ بعد از ظهر

صد و یازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اصفهان مورخ 1395/02/01 با حضورراس ساعت15:00باحضورنمایندگان و مسئولین كمیته ها در محل پل بزرگمهر / خیابان آبشار / جنب زمین اسكیت / پارك خبرنگار / نمازخانه شیشه ای با خواندن دعای قدم سوم و سنتهای دوازگانه آغاز شد.

گزارش 93 هیأت استان تهران پرخوران گمنام

گزارش 93 هیأت استان تهران پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ , ۱۹:۳۵:۵۱ بعد از ظهر

نود و سومین جلسه هیئت نمایندگان تهران مورخ 15/08/1394 با حضور23 نماینده از گروهای تهران ساعت 9:00 صبح با خواندن دعای آرامش آغاز شد و پس از خواندن دوازده مفهوم خدماتی به دریافت گزارش خدمت کمیته ها و رسیدگی به دستور جلسه نود و سوم پرداخته شد.