به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

کارت پستال تولد زرد

کارت پستال تولد زرد

عنوان: کارت پستال تولد زرد

توضیحات:

باور کن که تو ...

می توانی پرهیز کنی و موفق شوی.

می توانی آسوده خاطر باش و آزاد زندگی کنی.

بهبودی پیدا کنی و از سلامت عقل برخوردار شوی.

همه اینها را به طریقی که خودت می خواهی بدست خواهی آورد.

پیام امید قدم 2 از نمونه راه زندگی.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.