به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
کارت پستال تولد آبی

کارت پستال تولد آبی

برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف ، موزون و زیبا در ذهن خود مجسم کن. دقایقی ذهن خود را آزاد گذاشته و همه چیز را از آن بیرون میکنم؛

فقط به عشق خداوند نسبت به خودم فکر می کنم. ...

کارت پستال تولد زرد

کارت پستال تولد زرد

باور کن که تو ...

می توانی پرهیز کنی و موفق شوی.

می توانی آسوده خاطر باش و آزاد زندگی کنی.

بهبودی پیدا کنی و از سلامت عقل برخوردار شوی.

کارت پستال تولد صورتی

کارت پستال تولد صورتی

اگر اصول برنامه ات را برای مدتی بشکنی هیچ اشکالی ندارد. این یعنی من هنوزم سرم چاق است و داغ.

بنابراین برنامه و احساساتم را می نویسم.

 

فقط برای امروز

فقط برای امروز

فقط برای امروز، سعی می کنم زندگی کنم و مشکلات تمامی طول عمر را به یکباره بر دوش نکشم. من می توانم یک مشکل را برای یک روز تحمل کنم. اما اگر بخواهم فکر کنم که باید تا آخر عمر با آن بسازم، برایم درد آور و غیر قابل تحمل خواهد بود.