به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 156 شورا منطقه پرخوران گمنام

گزارش 156 شورا منطقه پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۵:۴۲ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و ششمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 5 آذر ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 155 شورا منطقه پرخوران گمنام

گزارش 155 شورا منطقه پرخوران گمنام


یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۵:۵۶ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و پنجمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 7 آبان ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 154 شورا منطقه پرخوران گمنام

گزارش 154 شورا منطقه پرخوران گمنام


شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ , ۱۲:۲۱:۱۳ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و چهارمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 2 مهر ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 153 شورا منطقه پرخوران گمنام

گزارش 153 شورا منطقه پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ , ۱۳:۳۹:۲۰ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و سومین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 5 شهریور ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 152 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 152 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ , ۲۰:۰۱:۲۰ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و دومین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 1 مرداد ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 151 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 151 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ , ۱۹:۲۸:۰۹ بعد از ظهر

صد و پنجاه‌ و یکمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 4 تیر ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 150 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 150 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ , ۱۰:۴۰:۲۶ قبل از ظهر

صد و پنجاه‌مین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 7 خورداد ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 149 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 149 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ۱۳:۴۳:۱۹ بعد از ظهر

صد و چهل و نهمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 3 اردیبهشت ماه 1400 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.