به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 141 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 141 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ , ۱۱:۱۵:۲۸ قبل از ظهر

صد و چهل و یکمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 14 شهریور ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 140 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 140 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ , ۱۶:۱۶:۳۰ بعد از ظهر

صد و چهلمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 3 مرداد ماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 139 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 139 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ , ۱۴:۲۹:۲۱ بعد از ظهر

صد و سی و نهمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 6 تیرماه 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 10:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 138 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 138 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ , ۱۴:۲۶:۳۳ بعد از ظهر

صد و سی و هشتمین جلسه شورای منطقه OA ایران مورخ 12 اردیبهشت 1399 در فری کنفرانس و به صورت آنلاین (مجازی) از ساعت 10:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:30 ادامه داشت.

گزارش 137 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 137 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ , ۱۴:۳۹:۴۴ بعد از ظهر

صدوسی هفتمین جلسه شورای OA ایران مورخ 4 بهمن 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 136 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 136 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ , ۱۵:۴۴:۳۵ بعد از ظهر

صدوسی ششمین جلسه شورای OA ایران مورخ 6 دی 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 135 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 135 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ , ۱۶:۱۲:۳۶ بعد از ظهر

صدوسی پنجمین جلسه شورای OA ایران مورخ 1 آذر 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد

گزارش 134 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 134 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ , ۱۱:۳۵:۰۷ قبل از ظهر

صدوسی چهارمین جلسه شورای OA ایران مورخ 03 آبان 1398 در تهران،خیابان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سلامت ،طبقه دوم ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد