به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش ۱۷۲ شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش ۱۷۲ شورای منطقه ای پرخوران گمنام


شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ , ۲۲:۴۴:۵۷ بعد از ظهر

صدوهفتادومین شورای منطقه ای ایران مورخ دوازده آبان ۱۴۰۲ در تهران ایستگاه مترو شریف. چهارراه تیموری به سمت میدان هراتی روبروی بازار میوه و تره بار سرای محله شریف راس ساعت ۹ با خواندن دعای آرامش و ۱۲ مفهوم خدماتی آغاز شد 

گزارش 172 منطقه پرخوران گمنام

گزارش 172 منطقه پرخوران گمنام


یکشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۲ , ۱۷:۴۲:۵۵ بعد از ظهر

صدوهفتاد دومین شورای منطقه ایران مورخ 3 شهریور 1402 در تهران خیابان طالقانی. بعد از شریعتی به سمت میدان سپاه .پلاک 235 طبقه دوم ساعت 9 با خواندن دعای قدم سوم اغاز و تا ساعت 13:30 ادامه داشت

گزارش 171 شورای منطقه پرخوران گمنام

گزارش 171 شورای منطقه پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ , ۰۹:۲۹:۲۸ قبل از ظهر

صد و هفتادویکمین شورای منطقه ای ایران مورخ دوم تیر 1402 در تهران . خیابان طالقانی. بعد از شریعتی به سمت میدان سپاه . پلاک 235.طبقه دوم. ساعت 9 با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساعت 13:30 ادامه داشت

گزارش 170 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 170 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ , ۱۳:۲۱:۳۳ بعد از ظهر

صد وهفتادمین شورای منطقه ای ایران مورخ هشتم اردیبهشت 1402در تهران.خیابان طالقانی بعد ازشریعتی به سمت میدان سپاه پلاک 235 طبقه دوم ساعت 9 با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساعت 13 ادامه داشت

گزارش 169 شورای منطقه ای پرخوران گمنام

گزارش 169 شورای منطقه ای پرخوران گمنام


پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۵۷:۳۷ بعد از ظهر

صد و شصت و نهمین شورای منطقه ای ایران مورخ پنجم اسفند 1401 در تهران . رسالت .سرای الغدیر .ساعت 15 به صورت حضوری با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساغت 18 ادامه داشت

گزارش 168 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 168 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۷:۵۰:۵۳ قبل از ظهر

صد و شصت و هشتمین جلسه بسته خدمات ملی OA ایران مورخ 7 بهمن به صورت حضوری و در تهران سرای الغدیر در ساعت 9 صبح با خواندن دعای قدم سوم اغاز و تا ساعت 13 که جلسه به پایان رسید

گزارش 167 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 167 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ , ۱۷:۱۷:۵۱ بعد از ظهر

صد و شصت و هفمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 2 دی ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.

گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران

گزارش 166 بدنه خدمات ملی پرخوران گمنام ایران


چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ , ۱۰:۴۱:۳۶ قبل از ظهر

صد و شصت و ششمین جلسه بدنه خدمات ملی OA ایران مورخ 6 آبان ماه به صورت حضوری و در تهران، سرای الغدیر در ساعت 09:00 صبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی OA آغاز و  تا ساعت 13:00 ادامه داشت.