به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

در این قسمت پمفلت برگزاری جلسات پرخوران گمنام درج شده است که از آن می‌توانید برای برگزاری جلسات با روش‌های کارکرد قدم و سنت، جلسات موضوعی، جلسات سخنرانی، جلسات فرمت نشریه خوانی و... مورد استفاده قرار گیرد.

در نظر داشته باشید که توضیحات نحوه استفاده از این پمفلت را حتما بخوانید و پیش از راه اندازی جلسات حتما با کمیته اطلاع رسانی ناحیه خود و اگر در ناحیه شما جلسات وجود ندارد و برای اولین بار است با کمیته اطلاع رسانی انجمن پرخوران گمنام ایران هماهنگ شوید.


  • تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ , ۱۴:۵۱:۳۲ بعد از ظهر
  • دسته بندی: پمفلت برگزاری جلسات
  • اطلاعات بیشتر