به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 77 بین گروهی آنلاین

گزارش 77 بین گروهی آنلاین


سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۳:۲۵:۲۱ بعد از ظهر

جلسه در تاریخ 16 فروردین ماه 1403 با حضور 23 گروه و 9 خدمتگزار با خواندن دعای آرامش، سنت هاو مفاهیم دوازده گانه راس ساعت 15:00 در فضای فری کنفرانس آغاز و در ساعت 17:50 با خواندن دعای آرامش به پایان رسید 

گزارش ۷6 بین گروهی آنلاین

گزارش ۷6 بین گروهی آنلاین


سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۳:۲۴:۳۰ بعد از ظهر

جلسه در تاریخ 17 اسفند ماه 1402 با حضور 22 گروه و 7 خدمتگزار با خواندن دعای آرامش، سنت هاو مفاهیم دوازده گانه راس ساعت 15:00 در فضای فری کنفرانس آغاز و در ساعت 17:40 با خواندن دعای آرامش به پایان رسید 

گزارش ۷5 بین گروهی آنلاین

گزارش ۷5 بین گروهی آنلاین


سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۳:۲۳:۳۰ بعد از ظهر

جلسه در تاریخ 19 بهمن ماه 1402 با حضور 17 گروه و 10 خدمتگزار با خواندن دعای آرامش، سنت هاو مفاهیم دوازده گانه راس ساعت 15:00 در فضای فری کنفرانس آغاز و در ساعت 17:30 با خواندن دعای آرامش به پایان رسید 

گزارش 171 بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 171 بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۱:۴۳:۳۹ قبل از ظهر

صد و هفتاد و یکمین جلسه بین گروهی خوزستان در تاریخ 31 فروردین 1403راس ساعت 9:30 به صورت حضوری آغاز شد

گزارش 170 بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام

گزارش 170 بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۱:۴۲:۱۸ قبل از ظهر

صد و هفتادمین جلسه بین گروهی خوزستان در تاریخ 25 اسفند 1402راس ساعت 9:30 به صورت حضوری آغاز شد 

گزارش ۱۶۹ بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام

گزارش ۱۶۹ بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام


جمعه ۰۴ اسفند ۱۴۰۲ , ۲۱:۰۶:۴۲ بعد از ظهر

صد و شصت و نهمین جلسه بین گروهی خوزستان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ راس ساعت ۸:۳۰  به صورت حضوری آغاز شد 

گزارش ۱۶۸ بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام

گزارش ۱۶۸ بین گروهی خوزستان پرخوران گمنام


دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ , ۱۴:۳۸:۱۹ بعد از ظهر

صدو شصت و هشتمین جلسه بین گروهی خوزستان در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۹:۳۰ به صورت حضوری آغاز شد 

گزارش ۷۴ بین گروهی آنلاین

گزارش ۷۴ بین گروهی آنلاین


دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ , ۱۱:۳۸:۲۸ قبل از ظهر

جلسه در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور ۲۰ گروه و ۱۰ خدمتگزار با خواندن دعای آرامش، سنت هاو مفاهیم دوازده گانه راس ساعت ۱۵در فضای فری کنفرانس اغاز و در ساعت ۱۷:۳۵ با خواندن دعای آرامش به پایان رسید