به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

آیا OA برای شماست؟

تنها شما می توانید راجع به این سوال تصمیم بگیرید.
هیچ کس دیگری نمی تواند این تصمیم را برای شما بگیرد. ما که هم اکنون در OA هستیم راه جدیدی از زندگی را یافته ایم که مارا قادر می سازد تا بدون نیاز به غذای اضافی زندگی کنیم. ما باور داریم که پرخوری بی اختیار یک بیماری پیش رونده است. یک بیماری شبیه الکلیسم و برخی بیماری های دیگر که می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. به خاطر داشته باشید که اقرار به مشکلتان هیچ خجالتی ندارد.
مهمترین چیز این است که کاری برای حل آن انجام دهید.

آیا پرخوران گمنام برای شماست ؟

1. آیا شما وقتی كه گرسنه نیستید هم غذا می خورید ؟
2. آیا شما بدون هیچ دلیلی تا خرخره تان غذا می خورید ؟
3. آیا شما پس از پرخوری احساس گناه و پشیمانی می كنید ؟
4. آیا شما در طول روز مدت زیادی به غذا خوردن فكر می كنید ؟
5. آیاشمابالذت چشم انتظار زمانی هستید كه با فراغ بال وبه تنهائی مشغول غذاخوردن شوید ؟
6. آیا شما از قبل برای تا خرخره خوردن برنامه ریزی می كنید ؟
7. آیا شما در حضور دیگران به طور معقول غذا می خورید ولی بعدا درتنهایی جبران مافات می كنید ؟
8. آیا وزن شما تأثیری در روش زندگیتان دارد ؟
9. آیا شما سعی كرده اید كه برای یك هفته یا بیشتر رژیم بگیرید و موفق نشده اید ؟
10. آیا شما از كسانی كه به شما می گویند از ( اراده ات ) استفاده كن رنجش دارید ؟
11. برخلاف تمام شواهد آیا شما به این باور غلط كه هروقت بخواهم ( خودم به تنهائی می توانم ) رژیم بگیرم و ادامه داده اید ؟
12. آیا شما ویار یا تمایل شدید به خوردن در زمان معینی به غیر از زمان های سه گانه دارید ؟ ( صبحانه ، نهار ، شام ) ؟
13. آیا شما جهت فرار از نگرانیها و مشكلات مشغول به خوردن می شوید ؟
14. آیا شما تا به حال جهت درمان چاقی یا مشكلات غذائی بستری شده اید ؟
15. آیا طریق غذاخوردنتان شما یا دیگران را ناراحت می كند ؟

اگر شما به سه سوال یا بیشتر جواب مثبت داده اید احتمالاَ شما مشکل پرخوری بی اختیار دارید و یا به سوی آن پیش می روید.
راه حلی که ما برای بهبود این بیماری پیش رونده پیدا کرده ایم, کارکرد برنامه دوازده قدم بهبودی پرخوران گمنام است.