به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

ارتباط با انجمن پرخوران گمنام

جهت ارتباط با ما از طریق راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

 

نام کمیته

شماره تماس

توضیحات

کمیته فضای مجازی و آدرس‌های ایران 09194521200 بروزترین شماره خطوط ماندگار نواحی ایران انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته اطلاع رسانی ایران 09109796130 اطلاع رسانی در ناحیه ای که جلسات در آن وجود ندارد می باشد.
کمیته توزیع نشریات ایران 09109796134 خرید نشریات، سکه و ... به مسئولین نشریات کل نواحی ایران انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته کارگاه‌های ایران 09109796136 برگزاری کارگاه های آموزشی در نواحی به درخواست رابطین نواحی انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته تولید نشریات ایران 09109796139 تولید نشریات انجمن پرخوران گمنام فعالیت میکند و فقط جهت چاپ نشریات می باشند.

 

انجمن پرخورام گمنام فاقد گروه تلگرامی می باشد. فقط یک کانال به آدرس ذیل جهت دریافت آخرین اخبار وجود دارد. برخی نواحی نیز دارای کانال می باشند که می توانید از هر ناحیه دریافت کنید.

کانال تلگرامی شورای OA ایران

صفحه اینستاگرام شورای OA ایران