به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

ارتباط با انجمن پرخوران گمنام

جهت ارتباط با ما از طریق راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

 

نام کمیته

شماره تماس

توضیحات

کمیته روابط عمومی ایران 09194521200 این کمیته جهت دریافت بروزترین شماره خطوط ماندگار نواحی ایران انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته اطلاع رسانی ایران 09109796130 این کمیته جهت اطلاع رسانی در ناحیه ای که جلسات در آن وجود ندارد می باشد.
کمیته توزیع 09109796134 این کمیته جهت خرید نشریات، سکه و ... به مسئولین نشریات کل نواحی ایران انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته کارگاه ها 09109796136 این کمیته جهت برگزاری کارگاه های آموزشی در نواحی به درخواست رابطین نواحی انجمن پرخوران گمنام می باشد.
کمیته تولید نشریات 09109796139 این کمیته جهت تولید نشریات انجمن پرخوران گمنام فعالیت میکند و فقط جهت چاپ نشریات می باشند.

 

انجمن پرخورام گمنام فاقد گروه تلگرامی می باشد. فقط یک کانال به آدرس ذیل جهت دریافت آخرین اخبار وجود دارد. برخی نواحی نیز دارای کانال می باشند که می توانید از هر ناحیه دریافت کنید.

برای ورود به کانال شورای منطقه ی ایران اینجا را کلیک کنید.