به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

جلسات تلفنی و آنلاین پرخوران گمنام

جلسات مجازی، به جلساتی گفته می شود که از طریق اینترنت و یا تلفن برگزار میگردد.

این جلسات برای افرادیست که دسترسی به جلسات حضوری ندارند، در نقاطی زندگی میکنند که تاکنون جلسات انجمن پرخوران گمنام در آنجا وجود نداشته و یا شرایط خاص مثل معلویت های جسمی (نابینایان و معلولین جسمی) دارند می باشد.

بهترین نوع شرکت در جلسات، جلسات رو در رو (حضوری) می باشد.

از این رو انجمن پرخوران گمنام برای افرادی که در بالا اعلام شد جلسات آنلاین برگزار میکند.

جهت اطلاع از این جلسات به تلگرام ما مراجعه کنید و یا با شماره تلفن کمیته آدرس جلسات تماس بگیرید.

کانال تلگرام: برای ورود به کانال کلیک کنید

شماره تلفن کمیته آدرس جلسات: 09194521200