به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دعای های دوازده قدم پرخوران گمنام

دعای قدم یک:

خداوندا، آرامشی عطا فرما، تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،

شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم.

آمین.

 

دعای قدم سوم:

پروردگارا، خود را تقدیم تو میدارم،

با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی،

از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم،

مشکلاتم را بگیر، تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای تمام کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم نمود.

باشد که همیشه در راه تو گردن نهم.

آمین.

 

دعای قدم هفتم:

آفریدگارا،  من اکنون آماده ام که تمام خوب وبدوجودم را به تو بسپارم،

تمنا دارم یک یک نقصهای درونم را

که سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است بر طرف کنی،

و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم.

آمین.

 

دعای قدم یازدهم:

خداوندا، مرا وسیله صلح قرار ده، جایی که نفرت است حامل عشق، آنجا که اشتباه است حامل بخشش، آنجا که بی نظمی است حامل نظم، آنجا که نادرستی است حامل درستی، آنجا که شک است حامل ایمان، آنجایی که نا امیدی است حامل امید، آنجا که تاریکی است حامل نور، آنجا که اندوه است حامل شادی باشم. خداوندا، دانشی عطا فرما تا بجای اینکه بدنبال درک شدن باشم درک کنم، بجای تسلی خواهی تسلی دهم، زیرا پیدا کردن در گرو گم شدن است. با بخشش دیگران خود بخشوده می شویم و در مرگ ، حیات جاودان پیدا می کنیم.

آمین