به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دعوت پرخوران گمنام از شما

ما پرخوران گمنام را پیدا کردیم. ما در همان اولین جلسه متوجه شدیم که در چنگال نوعی بیماری خطرناک اسیر هستیم، و متوجه شدیم قدرت اراده، سلامت روانی و اعتماد به نفسی که در  بعضیهای مان وجود داشته، محافظ ما در برابر این بیماری نبوده. ما دریافتیم دلایل به وجود آمدن بیماری مهم نیست. آن چه مسلم است هنوز از پرخوری بی اختیار رنج می بریم و باید بدانیم که: روشی عَملی وجود دارد که توسط آن ما می توانیم جلوی بیماریمان را بگیریم. برنامه بهبودی OA برگرفته از الکلی های گمنام می باشد. ما قدم های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه AA را استفاده می کنیم، فقط کلمات "الکل" و "الکلی" را به "غذا" و "پرخور بی اختیار" تغییر می دهیم.
همانگونه که در داستان های شخصی مان بیان شده، کارکرد قدم های دوازده گانه ی برنامه بهبوی به همان خوبی که برای الکلی ها عمل می کند برای پرخوران بی اختیار نیز عمل میکند. آیا می توانیم درباره ی بهبودی تضمینی به شما بدهیم؟ پاسخ آن ساده است، اگر صادقانه با حقیقت وجود خود و این بیماری رو به رو شوید، جلسه رفتن را ادامه دهید، با پرخوران دیگر مشارکت کنید، نشریه های OA را با ذهنی باز بخوانید و از همه مهم تر اگر شما تمایل داشته باشید که در زندگی، به نیروی برتر از خودتان تکیه کنید و دوازده قدم این برنامه را به کار گیرید، می توانید به صفوف کسانی که بهبود یافته اند بپیوندید. برای درمان این بیماری فکری، جسمی و روحی از پرخوری بی اختیار ما چند پیشنهاد ارائه می کنیم، اما به خاطر داشته باشید که اساس برنامه روحانی است که توسط قدم های دوازدگانه قابل مشاهده است.
ما یک باشگاه رژیم غذایی و کالری نیستیم. ما هیچ برنامه ی غذایی را تایید نمی کنیم. ما با پرهیز به واسطه دوری کردن از تمام میان وعده های برنامه ریزی نشده و تمام لذت جویی های شخصی با غذا تمرین میکنیم. زمانی که ما پرهیز بگیریم، اشتغال ذهنی با غذا کاهش می یابد و در بسیاری موارد به طور کامل از بین می رود. پس از آن در می یابیم که، برای مقابله با آشفتگی درونی، ما باید به یک شیوه ی جدید افکاری در زندگی را تغییر داده و به جای واکنش نشا دادن عملکرد تازه از خود نشان دهیم، که این ماهیت جدید زندگی ماست.
با این فرصت بدست آمده، ما به برنامه ی بهبودی دوازده قدم می پردازیم، حرکتی فراتر از غذا و احساس ویرانی به سوی یک زندگی کامل است. به عنوان نتیجه ی عملی قدم ها، علائم یا نشانه پرخوری بی اختیار به صورت روزانه از بین میرود، از طریق روند تسلیم به نیروی برتر از خودمان می رسیم و متوجه میشویم هرچه تسلیم او می شویم، بیشتر متوجه آزادی از وسوسه های غذایی می شویم.
12 قدم پرخوران گمنام از AA اقتباس شده عبارتند از:
1- ما پذیرفتیم که در برابر پرخوری عاجز بودیم، و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود.
2- به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.
3- تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم, بسپاریم.
4- یک ترازنامه ی اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.
5- چگونگی دقیق خطاها و اشتباه های مان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم.
6- آمادگی کاملا پیدا کردیک که خداوند کلیه ی نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.
7- با فروتنی از او خواستیم کمبودهای شخصیت ما را برطرف کند.
8- فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم، تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.
9- به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران لطمه بزند.
10- به تهیه ی ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم، فورا آن را پذیرفتیم.
11- از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه ی آگاهانه ی خود با خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده ی او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.
12- با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام را به پرخوران برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.

" اما من خیلی ضعیف شده ام، هیچ گاه نمی توانم که آن را انجام دهم." نگران نباشید، همه ی ما چنین چیزهایی می گفتیم و چنین فکر هایی داشتیم. راز حیرت انگیز موفقیت این برنامه تنها این مسئله است: "عجز" این عجز ماست که ما را به یکدیگر و به یک نیروی برتر وابسته کرده است نه قدرت مان. با اقدام به عجز، توانایی پیدا می کنیم برای انجام به ما توانایی می دهد آن چه که به تنهایی نمی توانستیم انجام دهیم.
اگر شما تصمیم بگیرید شما یکی از ما هستید، ما به شما با دستان باز خوش آمد می گوییم. شرایطتان هرچه هست، ما به شما هدیه ای از پذیرش ارائه می کنیم. شما بیش از این تنها نیستید. به پرخوران گمنام خوش آمدید. به خانه خوش آمدید.