به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

راهنمایان موقت: دوازده روز اول تازه واردین

نسخه قابل چاپ این صفحه

مفهوم دوازده روز  اول در OA چیست؟

  • کمک به تازه واردین جهت مراجعه به اعضای OA و سایر اعضای آگاه از برنامه ی دوازده قدمی بهبودی OA توسط این معارفه ی کوتاه حضوری در مورد پرخوران گمنام.
  • کمک به رهجوها به درک چگونگی توقف آسیب به خود با غذا توسط بکارگیری برنامه ی بهبودی OA.
  • کمک به اعضایی که ممکن است برای راهنما شدن آمادگی داشته باشند اما تمایلی به انجام این کار ندارند. این فرصت مناسبی برای یک عضو است که بتواند به روشی کاملا اساسی به یک تازه وارد کمک کند وتجربه ی راهنمای دائمی بودن را کسب کند.

این برنامه در طی دوازده جلسه برگزار می شود که ممکن است برگزاری آن بصورت متوالی نباشد. برای مثال ممکن است تماس های تلفنی را فقط برای روزهای هفته برنامه ریزی کنید و یا اینکه برگزاری این جلسات مد نظرتان باشد و اگر در رابطه با نحوه ی مطرح کردن هر یک از موضوعات با رهجو مطمئن نیستید، می توانید از نظرات راهنمای خود و یا عضو دیگری از OA بهره مند شوید.
در تماس های تلفنی خود با رهجو از تجربه، نیرو و امید حاصل از راه حل پیشنهادی به واسطه ی کار کردن دوازده قدم OA صحبت کنید. هیچ تحکم و قضاوتی بر رهجو نداشته باشید و تا حدی با او مشارکت کنید تا از انزوای خود خارج شود. به سوالات او پاسخ دهید و روند منحصر به فرد شناخت و بهبودی او را مورد تحسین قرار دهید.
کتاب هایی که مورد تایید OA نیستند، همچنین رژیم های غذایی و سایر برنامه ها، موضوعات خارجی محسوب می شوند .
به خاطر داشته باشید که اجبار دیگران به داشتن پرهیز وظیفه شما نیست (و کاری غیر ممکن است). مسیر بهبودی رهجو رابطه ای بین او و نیروی برترش است. راهنما از او حمایت می کند.

دستورالعمل های دوازده روز اول

خواندنی های این برنامه از پمفلت ازکجا شروع کنم؟ و هر آنچه که یک تازه وارد باید بداند، گرفته شده است. راهنما و رهجو هر کدام باید یک جلد از این پمفلت را داشته باشند.

روز موضوع و خواندنی برای رهجو سوالات گفتگو
1 پانزده سوال:
صفحات 1 تا 3 از قسمت ‘‘تازه وارد عزیز‘‘ تا آخر قسمت ‘‘شما تنها نیستید‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
صفحات 1 تا 2 قسمت 15 سوال را مرور کنید. از رهجوی خود بخواهید تا دور سوالاتی که به او مربوط می شود را خط بکشد.در رابطه با پاسخ¬هایش گفتگو کنید. به رهجوی خود در رابطه با اهمیت کارکردن قدم ها به عنوان بخش حیاتی یک بهبودی پایدار تاکید کنید.
2 شروط لازم:
صفحه ی 22 قسمت ‘‘شروط لازم برای عضویت چیست؟‘‘ را بخوانید سپس صفحات 23 تا 24 از قسمت ‘‘چه کسی OA را اداره می کند؟‘‘ تا انتهای قسمت ‘‘دوازده سنت OA چیست؟‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
در مورد اینکه چه چیزی رهجوی شما را به OA آورد؟ رهجوی شما چه درکی از ‘‘خوردن بی اختیار‘‘ و یا ‘‘عادات بد غذایی‘‘ دارد؟ آیا تمایل به قطع خوردن بی اختیار دارد؟ گفتگو کنید. به دغدغه های او در مورد OA گوش دهید.
3 علائم:
صفحات 4 تا 5 قسمت ‘‘علائم بسیار، یک راه حل‘‘ ، سپس صفحه ی 27 تا 29 قسمت ‘‘به خانه خوش آمدید‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
از رهجوی خود بخواهید در رابطه با علائمی که تجربه کرده است، بنویسد و در مورد اینکه از چه زمانی این علائم شروع شد؟ گفتگو کنید.
4 پرهیز:
صفحه ی 5 قسمت ‘‘پرهیز هدف اصلی ما‘‘ 1و 2 ‘‘ ابزارهای بهبودی‘‘ و ‘‘یک برنامه غذایی‘‘ را بخوانید.
پرسش وگفتگو
از رهجوی خود بخواهید در مورد عادات بد غذایی و یا بی اختیار خوریهایی که دغدغه بیشتری با آنها دارد را بنویسد.

 

1- تعاریف زیر برای ‘‘پرهیز‘‘ و ‘‘بهبودی‘‘ در پرخوران گمنام  مورد تایید است:

  1. پرهیز: عبارت است از عمل خودداری از خوردن بی اختیار و عادات بد غذایی، مادامی که به سوی حفظ وزن سالم در حرکت هستیم یا در حال حفظ آن هستیم، می باشد.
  2. بهبودی: رهایی از نیاز درگیر شدن با عادات بد غذایی.

بهبودی روحی، روانی و جسمی نتیجه ی کارکرد برنامه ی دوازده قدمی پرخوران گمنام است.

2- در مفهوم پرهیزهای شخصی اعضای OA، هدف اصلی ما به هدف اصلی هر عضو OA که در مقدمه ی OA  آمده است، اشاره می کند:
هدف اصلی ما پرهیز از خوردن بی اختیار و عادات بد غذایی و رساندن پیام بهبودی از طریق دوازده قدم به اعضایی از OA است که از بیماری خود هنوز در عذاب هستند، می باشد.
در مقایسه، سنت  پنج در مورد هدف اصلی یک گروه  OA می گوید: هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به پرخوری که هنوز در عذاب است.

روز موضوع و خواندنی برای رهجو سوالات گفتگو
5 جلسات:
صفحه ی 5 قسمت ‘‘جلسات‘‘ را بخوانید سپس صفحه ی 22 قسمت های ‘‘عضویت در OAچقدر ارزش دارد؟‘‘ و ‘‘چگونه OA از خود حمایت می کند؟‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
به رهجوی خود پیشنهاد دهید برای شرکت در 6 جلسه برنامه ریزی کند. این برنامه می تواند شامل جلسات حضوری، تلفنی، آنلاین و یا کنفرانس تصویری باشد.
6 عضویت OA:
صفحات 21 تا 22 قسمت ‘‘آیا می توانم به تنهایی از طریق خواندن نشریات OA خوردن بی اختیار را متوقف کنم؟‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
از رهجوی خود بخواهید احساس خود را در مورد کمک گرفتن از سایر اعضا OA بنویسد. به او پیشنهاد کنید که تماس گرفتن با اعضایی که شماره تماس آنها در نشریه از کجا شروع کنم؟ و یا لیست تماس جلسات است، شروع کند.
7 برنامه ریزی و سایر ابزارها:
صفحه ی 6 قسمت ‘‘تلفن‘‘ ، ‘‘نوشتن‘‘، ‘‘نشریات‘‘ و ‘‘برنامه ریزی‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
به رهجوی خود کمک کنید تا برای کمک به حمایت از بهبودی اش، برای روزهای آینده خود برنامه ریزی داشته باشد.
8 پیش نویس کردن یک یرنامه غذایی:
صفحات 29 تا 30 قسمت ‘‘رفع مسئولیت‘‘ را بخوانید و سپس از صفحه ی 7 تا 17 ابتدا قسمت ‘‘اطلاعات بیشتر: یک برنامه غذایی‘‘ وسپس تا پایان قسمت ‘‘ترکیب و دامنه تغییرات‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
به رهجوی خود پیشنهاد دهید که به همراه هم یک برنامه غذایی اولیه ای بنویسید که از او حمایت کند و حتما به رهجوی خود خاطر نشان کنید که هیچ راهنمایی نمی تواند در نقش یک فرد حرفه ای متخصص سلامت ایفای نقش کند.
9 گمنامی:
صفحه ی 6 قسمت ‘‘گمنامی‘‘ را بخوانید و سپس صفحه ی 25 قسمت ‘‘چرا OA تا این حد بر گمنامی تاکید دارد؟‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
در رابطه با مفهوم ‘‘گمنامی‘‘ گفتگو کنید.
در رابطه با معنی ‘‘تواضع و فروتنی‘‘ گفتگو کنید.
10 آیا متقاعد شده اید؟:
صفحات 18 تا 20 قسمت ‘‘خوردن بی اختیار چیست؟‘‘ را تا پایان قسمت ‘‘آیا یک پرخور اجباری می تواند صرفا از طریق نیروی برتر خوردن افراطی را متوقف کند؟‘‘ بخوانید.
پرسش و گفتگو
حال که رهجوی شما به برنامه ی OA معرفی شده است و یکسری از کارها را انجام داده است، آیا خود را به عنوان پرخور بی اختیار قبول دارد؟ از او بخواهید افکار و احساسات خود را در رابطه با این موضوع بنویسد و در مورد آن گفتگو کنید.
11 نیروی برتر:
صفحات 20 تا 21 قسمت "مفهوم یک نیروی برتر از خودمان چیست؟" را تا پایان قسمت ‘‘آیا OA یک گروه مذهبی است؟‘‘ بخوانید. سپس صفحه ی 16 تا 17 قسمت ‘‘ترکیب و دامنه تغییرات‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
از رهجوی خود بخواهید درک خود از یک نیروی برتر را بنویسد. اگر کنار آمدن با مفهوم یک نیروی برتر برایش کار سختی است، آیا با این ایده که یک نیروی برتر حتی می تواند گروه یا جلسه ی OA باشد، مخالف است؟ آیا پیشینه ی غذایی او توسط نیروی اراده ی شخصی کنترل نشده اش تعریف می شود؟ آیا ممکن است مفهوم ارتباط با یک نیروی برتر از خود به بهبودی اش کمک کند؟ درباره ی این موارد با هم گفتگو کنید.
12 مورد بعدی چیست؟:
صفحات 6 تا 7 قسمت ‘‘خدمت‘‘ و سپس صفحه ی 5 قسمت ‘‘راهنما بودن و رهجو بودن‘‘ و در انتها قسمت ‘‘نتیجه گیری‘‘ را بخوانید.
پرسش و گفتگو
از رهجوی خود بخواهید تجربه ی دوازده روز اولیه ی حضور خود در OA را بنویسد و در رابطه با آن گفتگو کند. برنامه ریزی او را به جهت چگونگی پیشرفت در آن، بازبینی کنید.

3- برطبق نتیجه ی جلسه ی دوازدهم، شما یا به فردی پیشنهاد خواهید داد که به عنوان راهنمای دائم او باشید و یا اینکه به این فرد در پیدا کردن یک چنین راهنمایی کمک خواهید کرد.

به خاطر داشته باشید: در پرخوران گمنام امید و کمک وجود دارد. ما با یکدیگر می توانیم بهبود پیدا کنیم. اگر سوالات، پیشنهادات و نظراتی دارید، می توانید از طریق ایمیل info@oa.org  با ما در ارتباط باشید.
جهت دسترسی و دانلود پمفلت راهنماهای موقت: دوازده روز اول تازه واردین می توانید به آدرس https://oa.org/sitemap زیر قسمت ‘‘‘Group Resources‘‘مراجعه کنید.

تعهد OA

دستم را در دستان شما می گذارم . . . ما با یکدیگر کاری را انجام می دهیم که هرگز به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم! دیگر احساس یاس و  ناامیدی وجود ندارد، ما دیگر مجبور نخواهیم بود که هر کدام به اراده ی ناپایدارمان وابسته باشیم. اکنون ما با هم هستیم، دستانمان را برای نیرو و قدرتی برتر از خودمان به یکدیگر می رسانیم.  مادامی که  دست در دست هم داریم، عشق و درکی فراتر از آنچه تصورش را می کردیم، خواهیم یافت.