به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دوازده قدم پرخوران گمنام

12 قدم پرخوران گمنام که از AA اقتباس شده عبارتند از:
1- ما پذیرفتیم که در برابر غذای اضافی عاجز بودیم، و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود.
2- به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.
3- تصمیم گرفتیم اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم, بسپاریم.
4- یک ترازنامه ی اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.
5- چگونگی دقیق خطاها و اشتباه های مان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم.
6- آمادگی کاملا پیدا کردیم که خداوند کلیه ی نواقص شخصیتی ما را برطرف کند.
7- با فروتنی از او خواستیم کمبودهای شخصیت ما را برطرف کند.
8- فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم، تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.
9- به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران لطمه بزند.
10- به تهیه ی ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم، فورا آن را پذیرفتیم.
11- از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه ی آگاهانه ی خود با خداوند به آن گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده ی او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.
12- با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها کوشیدیم این پیام را به پرخوران رسانده و این اصول را در تمام امور زندگیمان به اجرا درآوریم.

" اما من خیلی ضعیف شده ام، هیچ گاه نمی توانم که آن را انجام دهم." نگران نباشید، همه ی ما چنین چیزهایی گفته و چنین فکرهایی کرده ایم. راز حیرت انگیز موفقیت این برنامه تنها یک مسئله است: "عجز"، عجز ما را به یکدیگر و به یک نیروی برتر وابسته کرده و نه قدرت مان. با اقدام به عجز، برای انجام آن چه که به تنهایی نمی توانستیم انجام دهیم توانایی پیدا می کنیم.
اگر تصمیم بگیرید شما یکی از ما هستید، ما به شما با دستان باز خوش آمد می گوییم. شرایطتان هرچه هست، ما به شما هدیه ای از پذیرش ارائه می کنیم. شما بیش از این تنها نیستید. به پرخوران گمنام خوش آمدید. به خانه خوش آمدید.