به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

9 ابزار بهبودی پرخوران گمنام

ابزارهای بهبودی (خلاصه شده)


ما از ابزارهای بهبودی برای دستیابی و حفظ پرهیز و بهبودی از بیماری‌مان استفاده می‌کنیم. این 9 ابزار عبارتند از: داشتن برنامه‌ی غذایی، راهنما گرفتن و راهنما شدن، جلسات، تلفن، نوشتن، نشریات، برنامه‌ریزی، گمنامی و خدمت." بسیاری از ما دریافته‌ایم که نمی‌توانیم از پرخوری بی‌اختیار پرهیز کنیم؛ مگر این که از همه یا تعدادی از این 9 ابزار استفاده کنیم. این ابزارها به ما کمک می‌کنند تا دوازده قدم و دوازده سنت را تمرین کنیم.
 
داشتن یک برنامه‌ی غذایی
داشتن یک برنامه‌ی غذایی به ما کمک می‌کند از پرخوری بی‌اختیار پرهیز کنیم. (می‌توانید به کتابچه‌ی "داشتن حق انتخاب" مراجعه کنید.) این ابزار به ما کمک می‌کند با جنبه‌ی جسمی بیماری‌مان روبه‌رو شده و بتوانیم به بهبودی جسمی برسیم.

راهنما گرفتن و راهنما شدن
ما از راهنمای خود می‌خواهیم در طول برنامه برای رسیدن به بهبودی در هر سه جنبه‌ی جسمی، فکری و روحی به ما کمک کند. دنبال راهنمایی بگردید که ویژگی‌هایی را که شما می‌خواهید، داشته باشد و از او بپرسید چه‌گونه این ویژگی‌ها را به دست آورده است

جلسات
جلسه‌ها این فرصت را به ما می‌دهند تا بتوانیم مشکل مشترک‌مان را بشناسیم و همچنین راه حل مشترک‌مان را نیز به کمک دوازده قدم پیدا کنیم و هدیه‌ای را که برنامه به ما می‌دهد با هم سهیم شویم. علاوه بر جلسه‌های حضوری، OA جلسه‌های آنلاین و تلفنی را نیز پیشنهاد می‌دهد.

تلفن
بسیاری از اعضای OA به طور روزانه به راهنمای‌شان یا دیگر اعضا تلفن می‌کنند، نامه می‌نویسند و ایمیل می‌زنند. تلفن و سایر وسایل ارتباط الکترونیکی یک روزنه و راه نجات فوری است برای فراز و نشیب‌های سختی که ممکن است آن‌ها را تجربه کنیم.

نوشتن
هنگامی که فکرها و احساس‌های‌مان را روی کاغذ می‌آوریم، می‌توانیم عملکردهای لازم و واکنش‌های مناسب را بهتر تشخیص دهیم. اگر فقط در مورد آن‌ها فکر کنیم و یا فقط درموردشان صحبت کنیم ممكن است واكنش‌های مناسب را تشخیص ندهیم.

نشریات
ما کتاب‌ها و کتابچه‌های مورد تایید OA و مجله‌ی بهبودی راه زندگی "لایف لاین" را مطالعه می‌کنیم. بسیاری از اعضای OA متوجه شده‌اند که با خواندن روزانه‌ی نشریات برای زندگی کردن بر مبنای دوازده قدم نیروی بیشتری به دست می‌آورند.

 برنامه ریزی
برنامه‌ریزی، یعنی تشخیص دهیم کدام کار را چه زمانی و چه‌گونه انجام دهیم. این ابزار برای حمایت از پرهیز شخصی‌مان ضروری است و مانند برنامه‌ی غذایی ممکن است به طور گسترده‌ای برای هر فرد متفاوت باشد. این ابزار زندگی ما را متعادل می‌کند، به زندگی ما نظم و ساختار می‌بخشد و آن را قابل اداره می‌کند.

 گمنامی
ابزاری است که تضمین می‌کند ما اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. در سطح فردی این اطمینان را به ما می‌دهد که به عنوان یک عضو حق داریم عضویت‌مان را در جامعه آشکار کنیم. اما در سطح مطبوعات، رادیو، فیلم، تلویزیون و سایر وسایل ارتباطات نباید هرگز اجازه دهیم تصویر و یا نام خانوادگی‌مان به عنوان یک عضو OA آشکار شود.
گمنامی در سطح گروه، بدین معنا است که هرچه را که با دیگر اعضای OA مشارکت می‌کنیم، با احترام و اعتماد حفظ شود و هر چه را که در جلسه‌ها می‌شنویم، باید در همان مکان باقی بگذاریم.

خدمت
هر شکلی از خدمت؛ هر چند کوچک که باعث کمک به یک پرخور در عذاب شود، به بهبودی خود ما كمك می‌كند. اعضا با شرکت کردن در جلسه‌ها، چیدن صندلی‌ها، قرار دادن نشریه‌ها روی میز، صحبت کردن با یک تازه‌وارد و انجام دادن هر آن چه که برای گروه لازم است، می‌توانند خدمت کنند. همچنین اعضا می‌توانند فراتر از گروه نیز خدمت کنند. به عنوان مثال می‌توانند نماینده‌ی بین گروه، مسوول کمیته، رابط شورا، نماینده‌ی فرامنطقه و یا نماینده (وکیل) کنفرانس اداری خدمات جهانی شوند.
همان طور که ضمانت مسوولیت OA بیان می‌کند:" همیشه دست‌ها و قلب OA به سوی کسانی که با ما در این درد مشترک سهیم هستند، گشوده است، ما مسوول این یاری هستیم."

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتابچه‌ی کامل "ابزارهای بهبودی" مراجعه کنید.