به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200
گزارش 176 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 176 خدمات ملی پرخوران گمنام


سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۰:۵۹:۱۰ قبل از ظهر

صدوهفتاد و ششمین شورای منطقه ای ایران مورخ چهاردهم اردیبهشت 1403 در شیراز راس ساعت ۹ با خواندن دعای آرامش و ۱۲ مفهوم خدماتی آغاز شد 

گزارش 175 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 175 خدمات ملی پرخوران گمنام


جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۰۸:۵۹:۱۶ قبل از ظهر

صدوهفتاد و پنجمین شورای منطقه ای ایران مورخ یازدهم اسفند ۱۴۰۲ در تهران راس ساعت ۹ با خواندن دعای آرامش و ۱۲ مفهوم خدماتی آغاز شد 

گزارش 174 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 174 خدمات ملی پرخوران گمنام


جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۰۸:۵۷:۰۵ قبل از ظهر

صدوهفتاد و چهارمین شورای منطقه ای ایران مورخ هشتم دی ۱۴۰۲ در تهران راس ساعت ۹ با خواندن دعای آرامش و ۱۲ مفهوم خدماتی آغاز شد 

گزارش 173 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 173 خدمات ملی پرخوران گمنام


شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ , ۲۲:۴۴:۵۷ بعد از ظهر

صدوهفتاد و سومین شورای منطقه ای ایران مورخ دوازده آبان ۱۴۰۲ در تهران ایستگاه مترو شریف. چهارراه تیموری به سمت میدان هراتی روبروی بازار میوه و تره بار سرای محله شریف راس ساعت ۹ با خواندن دعای آرامش و ۱۲ مفهوم خدماتی آغاز شد 

گزارش 172 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 172 خدمات ملی پرخوران گمنام


یکشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۲ , ۱۷:۴۲:۵۵ بعد از ظهر

صدوهفتاد دومین شورای منطقه ایران مورخ 3 شهریور 1402 در تهران خیابان طالقانی. بعد از شریعتی به سمت میدان سپاه .پلاک 235 طبقه دوم ساعت 9 با خواندن دعای قدم سوم اغاز و تا ساعت 13:30 ادامه داشت

گزارش 171 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 171 خدمات ملی پرخوران گمنام


سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ , ۰۹:۲۹:۲۸ قبل از ظهر

صد و هفتادویکمین شورای منطقه ای ایران مورخ دوم تیر 1402 در تهران . خیابان طالقانی. بعد از شریعتی به سمت میدان سپاه . پلاک 235.طبقه دوم. ساعت 9 با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساعت 13:30 ادامه داشت

گزارش 170 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 170 خدمات ملی پرخوران گمنام


پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ , ۱۳:۲۱:۳۳ بعد از ظهر

صد وهفتادمین شورای منطقه ای ایران مورخ هشتم اردیبهشت 1402در تهران.خیابان طالقانی بعد ازشریعتی به سمت میدان سپاه پلاک 235 طبقه دوم ساعت 9 با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساعت 13 ادامه داشت

گزارش 169 خدمات ملی پرخوران گمنام

گزارش 169 خدمات ملی پرخوران گمنام


پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۵۷:۳۷ بعد از ظهر

صد و شصت و نهمین شورای منطقه ای ایران مورخ پنجم اسفند 1401 در تهران . رسالت .سرای الغدیر .ساعت 15 به صورت حضوری با خواندن قدم سوم اغاز و تا ساغت 18 ادامه داشت