به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

امروزه در عصر تکنولوژی نرم افزار/اپلیکیشن هایی پدید آمدند که راه های ارتباط فرد با فرد و یا جمعی به صورت متنی و گذاشتن صدا (Voice) در قالب پیام (همانند واتس آپ یا تلگرام) را فراهم کرده اند و یا ارتباط صوتی و تصویری جمعی از افراد را (همانند اسکایپ و فری کنفرانس) فراهم نمونده اند.
با توجه به شیوع بیماری کواید19 (کرونا) در کشور و بسته شدن به یکبار تمام  جلسات و مجبور به اعلام عدم برگزاری به صورت رو در رو کرده و برخی جلسات در فضای مجازی همچون اسکایپ و فری کنفرانس برگزار شدند. اما این میان برخی از اعضا هستند که ممکن است نتوانند جلسات را دنبال کنند و از این نعمت محروم باشند!
کمیته آدرس ها با بازوهای خود اقدام به تولید آموزش های بسیار ساده و روان جهت نحوه نصب، راه اندازی و شرکت در جلسات مجازی کرده است که هر دو آموزش برای شما قرار خواهد گرفت تا بتوانید با نصب هر دو نرم افزار اسکایپ و فری کنفرانس از نعمت جلسات برخوردار گردید.


  • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ , ۱۴:۱۱:۱۱ بعد از ظهر
  • دسته بندی: مطالب آموزشی
  • اطلاعات بیشتر

امروزه در عصر تکنولوژی نرم افزار/اپلیکیشن هایی پدید آمدند که راه های ارتباط فرد با فرد و یا جمعی به صورت متنی و گذاشتن صدا (Voice) در قالب پیام (همانند واتس آپ یا تلگرام) را فراهم کرده اند و یا ارتباط صوتی و تصویری جمعی از افراد را (همانند اسکایپ و فری کنفرانس) فراهم نمونده اند.
با توجه به شیوع بیماری کواید19 (کرونا) در کشور و بسته شدن به یکبار تمام  جلسات و مجبور به اعلام عدم برگزاری به صورت رو در رو کرده و برخی جلسات در فضای مجازی همچون اسکایپ و فری کنفرانس برگزار شدند. اما این میان برخی از اعضا هستند که ممکن است نتوانند جلسات را دنبال کنند و از این نعمت محروم باشند!
کمیته آدرس ها با بازوهای خود اقدام به تولید آموزش های بسیار ساده و روان جهت نحوه نصب، راه اندازی و شرکت در جلسات مجازی کرده است که هر دو آموزش برای شما قرار خواهد گرفت تا بتوانید با نصب هر دو نرم افزار اسکایپ و فری کنفرانس از نعمت جلسات برخوردار گردید.


  • تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ , ۱۴:۰۹:۱۹ بعد از ظهر
  • دسته بندی: مطالب آموزشی
  • اطلاعات بیشتر