به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

آوای بهبودی

آوای بهبودی

عنوان نشریه: آوای بهبودی

قیمت نشریه: 42000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

دفتر خدمات جهانی OA طی سه سال از اعضای انجمن درخواست کرد که تجربه های خود را در مورد بهبودی شان و همچنین جمله ها و پیام هایی را از نشریه های OA که به آن ها در برنامه کمک کرده، نقل کنند. همچنین بنویسند که مطالب چگونه الهام بخش آن ها در مسیر بهبودی بوده است.

بیش از هشتصد نفر از اعضای OA تجربه، نیر و امیدشان را به شکل نوشته فرستادند و 366 نوشته از میان آن ها انتخاب شد و در این کتاب که به طور روزانه خوانده می شود به چاپ رسید. این نقل قول ها از نشریه های مورد تأیید OA مانند: "دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام" ، " برای امروز" ، "پرهیز" ، "ابزارهای بهبودی" ، "فراتر از آن چه تصورش را می کردیم" ، "دوستان بهبودی" ، "قبل از برداشتن اولین لقمه ی اضافی به یاد داشته باشید که..." ، "راهنمایی برای شما و راهنمایتان" و ... و همچنین شعارهای برنامه آمده است.

این کتاب بیان کننده هدف OA در کل نیست. بلکه تجربه های شخصی تعدادی از اعضای OA است آن ها این خدمت را عاشقانه انجام داده اند و تجربه هایشان را در اختیار سایر اعضای OA قرار داده اند.