به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

ابزارهای بهبودی

ابزارهای بهبودی

عنوان نشریه: ابزارهای بهبودی

قیمت نشریه: 3000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

برای بهبودی از پرخوری بی اختیار، برنامه ی دوازده قدمی پرخوران گمنام ابزارهایی را در اختیار ما قرار می دهد که برای کار کردن برنامه به ما کمک می کنند. این ابزارها عبارتند از داشتن برنامه ی غذایی، راهنما شدن و راهنما گرفتن، رفتن به جلسه ها، تلفن، نوشتن، نشریه ها، برنامه ریزی، گمنامی و خدمت. استفاده ی منظم از این ابزارها به ما کمک میکند تا به پرهیز دست پیدا کنیم و آن را حفظ کنیم و در مسیر بهبودی باقی بمانیم.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.