به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

بسته مرجع برای اعضای OA

بسته مرجع برای اعضای OA

عنوان نشریه: بسته مرجع برای اعضای OA

قیمت نشریه: 2000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

پرخوران گمنام انجمنی است متشکل از کسانی که از طریق مشارکت کردن تجربه، نیرو و امید از بیماری پرخوری بی اختیار به بهبودی دست یافته اند.

ما به هرکس که میخواهد پرخوری بی اختیارش را متوقف کند، خوش آمد می گوییم.

در این جا هیچ گونه حق عضویت یا پولی بابت پیوستن به انجمن گرفته نمی شود؛ بلکه ما از طریق کمک های داوطلبانه ی اعضا متکی به خود هستیم. ما از خارج از انجمن درخواست کمک نکرده و هیچ گونه اهدایی دریافت نمی کنیم. OA به هیچ سازمان عمومی یا خصوصی، جنبش سیاسی، عقیدتی و ... وابسته نیست.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.