به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

عنوان نشریه: دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام

قیمت نشریه: 35000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

پرخوران گمنام انجمنی متشکل از افرادی است که با بهره گیری از تجربه، نیرو و امید از پرخوری بی اختیار بهبود مي‌یابند. ما به همه‌ی کسانی که مي‌خواهند پرخوری بی‌اختیارشان را متوقف کنند، خوش‌آمد مي‌گوییم. اعضا هیچ‌گونه شهریه یا حق عضویتی پرداخت نمي‌کنند. ما از طریق کمک‌های داوطلبانه‌ی خودمان خودکفا هستیم. نه درخواست کمک مالی از خارج انجمن مي‌کنیم و نه آن‌را می‌پذیریم. OA به هیچ‌گونه سازمان خصوصی یا عمومی، جنبش سیاسی، ایدئولوژی یا مکتب و مذهبی وابسته نیست. ما هیچ موضعی در مورد موضوعات خارجی نداریم. هدف اصلی ما پرهیز از پرخوری بی اختیار و عادات بد غذایی و رساندن پیام بهبودی از طریق قدم‌های دوازده‌گانه‌ی OA به کسانی می‌باشد که از این بیماری هنوز در عذاب هستند.