به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

راهنمای مطالعه و کارگاه دوازده قدم پرخوران گمنام کتاب سبز

راهنمای مطالعه و کارگاه دوازده قدم پرخوران گمنام کتاب سبز

عنوان نشریه: راهنمای مطالعه و کارگاه دوازده قدم پرخوران گمنام کتاب سبز

قیمت نشریه: 33000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

در پرخوران گمنام شرح پرهیز و بهبودی این‌چنین است:
”پرهیز در پرخوران گمنام عمل خودداری از خوردن بی‌اختیار و عادات بدغذایی مادامی‌که به‌سوی حفظ وزن سالم بدن درحرکت هستیم یا در حال حفظ وزن سالم بدن هستیم، می‌باشد. بهبودی روحی، روانی و جسمی نتیجه‌ی کارکردن برنامه‌ی دوازده‌قدمی انجمن پرخوران گمنام است"
اعضای در حال بهبودی OA غذا پرهیز هستند. آنها ممکن است برنامه‌های خوردن بسیار مختلفی را دنبال کنند، به‌طور گسترده‌ عقاید مختلفی درباره‌ی نیروی برتر داشته باشند  و به خاطر طیف وسیعی از انواع زندگی‌هایی که دارند، ممکن است داستان‌های پرخوری بی‌اختیارشان بسیار متفاوت باشد.
 ما به‌اتفاق سپاس‌گزاری عمیق مان را از پرخوران گمنام برای نجات زندگی‌مان و از الکلی‌های گمنام به‌عنوان ابداع‌کننده این قدم‌ها ابراز می‌کنیم. ما این قدم‌ها را به‌صورت روزانه همراه با دیگر جنبه‌های برنامه‌ی OA کار می‌کنیم.

ادامه مقدمه را در نشریه مطالعه فرمایید.