به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

عنوان نشریه: راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

قیمت نشریه: 45000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

پرخوران گمنام انجمني متشكل از افرادي است كه با بهره‌گيري از تجربه، نيرو و اميد از پرخوري بي‌اختيار در حال بهبود می باشند. ما به همه‌ي كساني‌كه مي‌خواهند از پرخوري بي‌اختيار دست بردارند، خوش‌‌آمد مي‌گوييم. در انجمن هيچ گونه حق عضويت يا شهریه‌ای از کسی دريافت نمي‌شود. ما از طريق كمك‌هاي داوطلبانه‌ي اعضا متكي به خودمان هستيم. از خارج  انجمن نه درخواست كمك مالی مي‌كنيم و نه آنرا می‌پذیریم. OA به هيچ سازمان خصوصي يا عمومي، جنبش سياسي، ايدئولوژي، مذهب یا مکتبی وابسته نيست. ما هيچ موضعی  در مورد موضوعات خارجي نداریم. هدف اصلي ما پرهیز از پرخوري بي‌اختيار و عادات بد غذایی و رساندن پيام بهبودي از طریق قدم‌های دوازده‌گانه به كساني است كه هنوز در عذاب هستند.