به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

عنوان نشریه: راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام

قیمت نشریه: 15000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

خوش آمدید! شما در آغاز سفری برای خود شناسی هستید. پس از چاپ کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام، اعضای OAاشتیاق و تمایل خود را برای داشتن کتاب راهنمای کارکرد دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام ابراز داشتند.

هرچند که همه ی ما می دانیم قدم چهارم شامل توشتن می شود، ولی بسیاری از ما دریافته ایم که نوشتن در سایر قدم ها نیز بسیار آموزنده تر از کارکرد ذهنی آن قدم ها می باشد. نوشتن به ارزیابی شخصیتی مان کمک بسیاری می کند. اگر از انجام آن می ترسید، به خاطر داشته باشید که در این جا هدف خوب نوشتن و رعایت دستور زبان نیست بلکه مساله ی مهم داشتن صداقت است. ممکن است وسوسه شوید که جواب سوال ها را در یکی دو کلمه بدهید. با وجود این پیشنهاد می شود احساسات و افکار خود را به طور کامل بنویسید. برخی از سوال های این کتاب ممکن است برای شما کارآیی چندانی نداشته باشد. سوال های این کتاب، متناسب با موضوعات بخش اول کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام طراحی شده است.

به خاطر داشته باشید که هیچ روش «خاصی» برای تمرین کتاب راهنمای کارکرد دوازده قدم پرخوران گمنام وجود ندارد.

پیشنهاد می کنیم کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام را همراه این کتاب استفاده کنید.

ممکن است تمایل داشته باشید که به سوال های این کتاب به همراه راهنما، گروه مطالعه، جلسه ی کتاب خوانی یا حتی به تنهایی پاسخ دهید.

هدف اصلی این کتاب فقط تمرین و راهنمایی شما در سفر شخصی تان است. همچنین پی بردن به این موضوع که چگونه پرخوری بی اختیار روی زندگی شما، نوع روابط و سلامتی تان تأثیر گذاشته است.

در ضمن این کتاب می تواند به شما نشان دهد که چقدر از این سفر درونی را طی کرده اید، به خاطر داشته باشید اتمام این کتاب به معنای انتهای سفرتان نخواهد بود. بلکه برعکس اتمام این کتاب شما را در آستانه ی آغازی نو قرار می دهد.