به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

شروعی دوباره

شروعی دوباره

عنوان نشریه: شروعی دوباره

قیمت نشریه: 12000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

این کتاب مجموعه ای از داستان ها و مقالاتی در مورد بهبودی از لغزش است. همه ی داستان ها توسط اعضای پرخوران گمنام نوشته شده و بین سالهای ۱۹۹۱-۱۹۹۶ در مجله‌ی life line (راه زندگی، به چاپ رسیده است. نظرهای بیان شده در کتاب، عقاید شخصی نویسندگان است و نمایان گر عقیده ی OA در کل نیست. نوشته های آنها برای پاسخ به پرسش هایی در مورد بهبودی از الغزش برنامه ریزی نشده، بلکه، بیانگر مثال های زیادی از تجربه، نیرو و امید است.
اگر شما یکی از اعضایی هستید که به مدت طولانی با پرهیز مشکل دارد، یا تازه واردی که موضوع لغزش و بهبودی هنوز برایش مشخص نشده است، یا عضوی که می خواهد به اعضای در لغزش OA خدمت کند. این کتاب می تواند مشوق شما باشد.