به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

پرهیز ویرایش سوم

پرهیز ویرایش سوم

عنوان نشریه: پرهیز ویرایش سوم

قیمت نشریه: 42000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌ها و مقالاتی با موضوع پرهیز است. همه‌ی آنها توسط اعضای پرخوران گمنام نوشته شده و در مجله­ی بهبودی بین­المللی لایف لاین (life line) متعلق به OA به چاپ رسیده ­ست. نظرات بیان شده منحصر به نویسندگان آن است و به کل OA تعمیم داده نمی‌شود. کلمات آنها به معنی جواب قطعی یا ایدئولوژیک (مجموعه­ای از باورها و عقیده‌ها که به عنوان مرجع تلقی می­شوند) برای پرسش ما از معنی پرهیز نیست؛ بلکه به ما نمونه‌های بسیار متفاوتی از تجربه، نیرو و امید را نشان می‌دهند.

چه شما یک عضو قدیمی با سال‌ها پرهیز باشید، خواه عضوی که با بهبودی و لغزش درحال کشمکش است یا یک تازه ­وارد که ممکن است موضوع پرهیز هنوز برایش به صورت یک راز باقی مانده باشد، شاید بتوانید در بین صفحات این کتاب آن تشویق، کمک و راهنمایی که نیاز دارید را بیابید.