به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

کارت پستال تولد آبی

کارت پستال تولد آبی

عنوان: کارت پستال تولد آبی

توضیحات:

برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف ، موزون و زیبا در ذهن خود مجسم کن. دقایقی ذهن خود را آزاد گذاشته و همه چیز را از آن بیرون میکنم؛

فقط به عشق خداوند نسبت به خودم فکر می کنم.

تمرین قدم یازده.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.