به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

کارت پستال تولد آبی

کارت پستال تولد آبی

عنوان نشریه: کارت پستال تولد آبی

قیمت نشریه: 5000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف ، موزون و زیبا در ذهن خود مجسم کن. دقایقی ذهن خود را آزاد گذاشته و همه چیز را از آن بیرون میکنم؛

فقط به عشق خداوند نسبت به خودم فکر می کنم.

تمرین قدم یازده.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.