به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

کارت پستال تولد صورتی

کارت پستال تولد صورتی

عنوان: کارت پستال تولد صورتی

توضیحات:

اگر اصول برنامه ات را برای مدتی بشکنی هیچ اشکالی ندارد. این یعنی من هنوزم سرم چاق است و داغ.

بنابراین برنامه و احساساتم را می نویسم.

آوای بهبودی

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.