به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

1 برنامه بهبودی

1 برنامه بهبودی

عنوان نشریه: 1 برنامه بهبودی

قیمت نشریه: 2000 تومان

سفارش: برای تهیه این نشریه لطفا با 09109796134 تماس بگیرید و ایشان نزدیک ترین مسئول فروش نشریه به شهر محل زندگی و یا کار شما معرفی خواهند کرد.

پرخوران گمنام چیست؟

پرخوران گمنام انجمنی است متشکل از مردان و زنانی که به طور مرتب گرد هم می آیند تا تجربه، نیرو و امیدشان را با هم قسمت کنند تا از این طریق بتوانند مشکل مشترکشان را برطرف کرده و به کسانی که هنوز از پرخوری بی اختیار رنج می برند کمک کنند.

پیشنهاد OA به شما؛

خودتان را همان گونه که هستید، بودید و یا خواهید بود بپذیرید.

هدف OA

هدف اصلی ما قطع خوردن غیر ارادی است، و ما همه ی کسانی را که مشکل مشترک ما را دارند، صمیمانه درک کرده و در گروه از آنان استقبال می کنیم.

جهت خواندن ادامه متن نشریه را از مسئول نشریات گروه خریداری نمایید.