به نام خدا

ما با همدیگر می توانیم

آدرس جلسات ایران: 09194521200

آنچه شما از یک جلسه OA انتظار دارید

هنگامی که شما به جلسه میروید، مردان و زنانی که مشکل مشترک دارند را پیدا میکنید، خوردن اجباری، و یک راه حل مشترک: کارکردن دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام.
جلسات متشکل از سه تا پانزده نفر است و در شهر های بزرگتر متفاوت می باشد.
بسیاری از اعضا بیش از یک جلسه در هفته شرکت می کنند. از شما به گرمی استقبال خواهد شد.

 

فرمت برگزاری
معمولا جلسات با خواند دعای آرامش شروع می شود، و ممکن است "دعوت ما از شما" را بخوانید که توصیف بیماری پرخوری بی اختیار و راه حل دوازده قدم را بشنوید. فرمت برگزاری ممکن است متفاوت باشد، اما همه گروه های OA یکسان هستند و در آن به دنبال بهبودی از سه جنبه جسمی، عاطفی و معنوی، از طریق دوزاده قدم، و تنها لازمه عضویت تمایل به قطع خوردن غیر ارادی است.

اگر چه فرمت برگزاری جلسات متفاوت است، ممکن است شما شما از سخنران برای 10 تا 15 دقیقه در مورد نحوه زندگی قبل از OA، و آنچه که اتفاق افتاده و آنچه اکنون همچنان انجام میدهد بشنوید. یا ممکن است کسی نشریات OA یا AA (الکلی های گمنام) را بخواند و اعضای دیگر تجربه، نیرو و امید خود را به مشارکت بگذارند. به تازه واردین فرصتی برای معرفی داده خواهد شد و شما خواهید دید که تنها نیستید و یک راه برای خروج از ناامیدی وجود دارد. از آنجا که گمنامی یک اصل مهم در برنامه OA است، مطمئن باشید که آنچه که شما مشارکت میکنید در همین جا حفظ خواهد شد و این موضوع شما را برای مشارکت صادقانه تجارت خود مطمئن می سازد.

ممکن است داستان خودتان را زمانی که دیگران مشارکت میکنند بشنوید. گوش کردن به مشارکت دیگران به شما کمک میکند آنچه را که میخواهید را بیابید، کاهش وزن، نظم و ترتیب، شادی دستیابی به وزن ایده آل و حفظ وزدن در بدن سالم و یا رهایی از رفتارهای غذایی مخرب خود.

زمانی که اعضا مشارکت میکنند، ممکن است از آنها نیروی برتر یا خداوند را بشنوید. OA برنامه مذهبی نیست و هیچ مذهب خاصی را ترویج نمی کند. بلکه برنامه ای است که اصول روحانی را تمرین میکند، و هر عضو منحصرا به یک نیروی برتر که درک کرده است نزدیک می شود.

 

چه مدت جلسه طول خواهد کشید؟
جلسات معمولا بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم زمان خواهد برد. قبل و بعد از جلسات در صورت تمایل می توانید در مورد نشریات و در مورد برنامه کمک بگیرید. با درخواست کمک یک گام مهم در بهبودی بر می دارید.

 

هزینه و داوطلبانه
از آنجا که OA از طریق کمک های اعضا حمایت می شود، از یک سبد برای دریافت کمک های مالی استفاده می شود که به پرداخت اجاره، خرید نشریات و کمک به و حمایت از بدنه ی خدماتی OA انتقال داده می شود.

شما متوجه خواهید شد که برخی از اعضای داوطلب برای کمک به حفظ جلسه رفتن، مانند نماینده بین گروه و خزانه دار. اعضایی که در OA خدمت میکنند به آنها کمک می شود تا از خوردن اجباری حفظ شوند. خدمت در بهبودی آنها مهم است و این امکان را می دهد تا به انجمنی که زندگیشان را نجات داده است خدمت کنند. خدمت در تمام سطوح انجمن وجود دارد، از چیدن صندلی در یک جلسه تا بودن در هیئت نمایندگان.

 

نوید OA
جلسه معمولا با نوید های OA پایان می یابد، " من دستم را در دست تو می گذارم" یا مشابه بسته می شود. در تمام جلسات احساس ها کمی متفاوت است، بنابراین سعی کنید در گروه های بیشتری و در زمان و مکان های دیگری که می توانید شرکت کنید. حداقل شش جلسه شرکت کنید تا راه هایی که OA می تواند به شما کمک کند را بیاموزید.  اگر در نزدیکی شما جلسات رو در رو وجود ندارد، به جلسات آنلاین و یا تلفنی مراجعه کنید.

 

چه چیزی را در جلسات OA نخواهید یافت:
وزن کردن، وعده غذایی بسته بندی دشه، هزینه های ثابت، باید ها و قضات.

 

آنچه شما در جلسات پیدا خواهید کرد:
پذیرفتن آنچه شما در حال حاضر هستید، آنچه شما بودید، آنچه خواهید شد. درک مشکلات پیش روی شما، مشکلات توسط دیگران در گروه مشارکت می شود. بهبودی از بیماری خود، قدرت زندگی به شیوه جدید از طریق عمل کردن به برنامه بهبودی دوازده قدم، اعتقاد به یک نیروی برتر، ابزارهای OA و حمایت و پشتیبانی گروه از شما.

 

اگر شما تصمیم بگیرید یکی از ما هستید، ما با آغوش باز به شما خوش آمد میگوییم. شرایط شما هر چه میخواهد باشد، ما به شما پذیرش را هدیه می کنیم. ما به تنهایی نمی توانینم. به پرخوران گمنام خوش آمدید، به خانه خوش آمدید!